Feestmaand december

Gelukkig konden we, ondanks het coronavirus, de decemberfeesten door laten gaan. We hebben een gezellige periode gehad, mede dankzij de ouders van de OR. Bedankt voor het mede mogelijk maken van deze gezellige dagen. 
 

Citotoetsweek gr 4 t/m 8

In verband met de coronaperiode passen we de citotoetsweek aan. Deze toetsen kunnen natuurlijk alleen op school gemaakt worden. Het is mogelijk om een toets in te halen op een later moment, maar als een groot deel van de klas niet aanwezig is, is de groep inhalers te groot. We nemen dan de toets op een later moment af. Het kan dus zijn, dat uw zoon/dochter buiten de afgesproken week (17 t/m 25 januari) een toets maakt.

Wilt u rekening houden met de afspraken onder lestijd.

 

Rapportgesprekken

Op 3 februari krijgt uw zoon/dochter het rapport mee. Hier zullen rapportgesprekken op volgen. Deze vinden plaats op 8 en 9 februari. U krijgt via Parro tijdig een uitnodiging voor het gesprek.  Op dit moment is het zeer waarschijnlijk dat deze gesprekken digitaal gaan plaatsvinden.

Mocht u thuis het rapport nog hebben liggen, geef dit graag z.s.m. mee naar school. 

Letterfeest groep 3

Het is weer bijna zover: alle leerlingen van groep 3 hebben alle letters geleerd. Met deze letters kunnen ze veel nieuwe woorden schrijven en lezen, maar ook veel meer verhalen lezen. Al met al: een grote stap naar nog meer leesplezier.  Een reden voor een feestje! Groep 3 krijgt nog een uitnodiging waarin staat wanneer het feest is. We zullen de dag vullen met leesspellen, letterspeurtochten en veel gezelligheid. 

Kijkdag 

Op 16 maart staat de kijkdag gepland. Met de huidige regelgeving kan dit niet doorgaan. Laten we hopen op versoepelingen. We informeren u hierover via de email.

Nationale voorleesdagen

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Via parro wordt u op de hogte gehouden over de activiteiten. Er zal in deze periode veel gedaan worden aan voorlezen, boekpromotie en leesplezier. Thuis kunt u hier ook aandacht aan richten. 


 

Het belang van voorlezen:

Voorlezen is naast leuk en gezellig ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het heeft effect op de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de effecten zijn. 

  • Voorlezen vergroot de woordenschat;

  • Voorlezen stimuleert de fantasie

  • Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;

  • Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;

  • Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;

  • Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen

  • Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

Activiteiten in de bibliotheek:

  • Woensdag 26 januari 2022 Voorlees & knutselpret (15.00-16.00 uur)

  • Zaterdag 29 januari 2022 Boekstartfeestje: Vos gaat een stukje rijden! 

Agenda:

januari Cito
26 januari Start Nationale voorleesdagen
28 januari Groep 1-2 vrij
2 februari Adviesgesprekken groep 8
3 februari Rapport
8/9 februari Rapportgesprekken
11 februari Groep 1-2 vrij
25 februari Groep 1-2 vrij
28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
8, 15, 22 maart Talentenmiddag
11 maart Groep 1-2 vrij
16 maart kijkdag ( onder voorbehoud)
25 maart Groep 1-2 vrij
25 maart volgende nieuwsbrief.

 

  •