Notulen MR vergaderingen
 


Op deze pagina kunt u het MR jaarverslag van vorig schooljaar en de notulen van de MR vergaderingen van dit schooljaar terug vinden. Notulen van MR vergaderingen van vorige schooljaren zijn bij de MR leden op te vragen.


Jaarverslag MR 2018-2019

verslag MR vergadering 15-10-2018
verslag MR vergadering 10-12-2018
verslag MR vergadering 19-02-2019
verslag MR vergadering 08-04-2019