MR vergadering

 


 
De MR vergaderingen worden altijd op school gehouden.
MR vergaderingen zijn openbaar. Mocht u behoefte hebben de MR vergadering als toehoorder bij te wonen, dan kan dat. Het is wel handig als u dit vooraf kenbaar maakt aan een van de leden van de MR of via de MR mailbox.

De volgende MR vergadering is ingepland voor 13 september 2021 om 17:00. Deze vergadering zal waarschijnlijk fysiek plaatsvinden. Indien u wenst deel te nemen als toehoorder, neem dan contact op met de secretaris via mrlokhorstschool@gmail.com. Dan kunnen wij rekening houden met uw komst.