Verkeerscommissie Lokhorstschool

 
Voor een veilige schoolomgeving
 
De verkeerscommissie zet zich in voor:  
De verkeerscommissie bestaat uit:
Ronny van Ooijen (leerkracht)
Conny Vrooman (ouder)
 
Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft dan horen wij dat graag.
U kunt ons altijd aanspreken bij school of mailen naar ronny.van.ooijen@lokhorstschool.nl ter attentie van de verkeerscommissie.
 
Op voeten en fietsen naar school
 
Lopen en fietsen naar school is gezond. Een ander groot voordeel is dat kinderen daardoor leren deel te nemen aan het verkeer. Door ervaring op te doen in de praktijk, leren kinderen hoe ze in verkeerssituaties moeten reageren. Het is ook goed voor de veiligheid rondom school wanneer er minder kinderen met de auto komen.
 
Lopend naar school:  
Op de fiets naar school:  
 
Met de auto naar school
 
Een groep ouders kiest ervoor om hun kind met de auto naar school te brengen. Door de toename van het autoverkeer rondom de school,  wordt onbewust de verkeersonveiligheid vergroot. Soms is er echter geen andere mogelijkheid dan uw kind met de auto naar school te brengen.
 
Om de verkeersveiligheid rondom de school te waarborgen, hebben wij uw medewerking nodig.
   
 
Autovervoer tijdens schoolexcursies
 
De Lokhorstschool doet regelmatig mee aan activiteiten of excursies buiten de directe schoolomgeving. De kinderen worden dan met de auto door ouders naar de locatie gebracht.  Om zowel de veiligheid van de kinderen te waarborgen als de aansprakelijkheid van de ouders en school, zijn wij voor het vervoer van de kinderen gehouden aan de onderstaande wettelijke regels.
   
Verkeerseducatie op de Lokhorstschool
 
Methode
Op de Lokhorstschool wordt verkeersonderwijs gegeven in alle groepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verkeersmethode ‘Wijzer in het verkeer’.
 
Verkeersexamen
In groep 7 wordt de kennis over het verkeer bij de leerlingen getoetst met het landelijk verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.
 
Met de VVN Verkeersexamenapp (link) kan je je voorbereiden op het op het verkeersexamen. Leer de verkeerstheorie, check of je fiets in orde is en oefen de verschillende verkeerssituaties die je onderweg kan tegenkomen.
 
Je kunt ook zelf de route van het praktijkexamen van te voren een keer fietsen.
 
De deelnemers aan het praktijkexamen moeten beschikken over een goedgekeurde fiets. Aan welke eisen de fiets moet voldoen kunt u vinden op ( http://www.fietsnet.nl/kinderfietsen/uw-kind-en-veiligheid ):
 
Lichtbrigade
In het najaar 2015 heeft de Lokhorstschool meegedaan aan het project Lichtbrigade dat georganiseerd wordt door de ANWB.
Door middel van het project wordt aandacht gevraagd voor goede verlichting op de fiets. Met goede fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding met 20%.
De school heeft van de ANWB Lichtbrigade een fietsveiligheidspakket, een handige gereedschapskoffer ontvangen, met alle benodigdheden voor goede fietsverlichting, een checklist en een digitaal lespakket.  Met behulp van vrijwilligers zijn alle fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd op de fietsverlichting en indien mogelijk gerepareerd. Zo gaat iedereen met goede verlichting op pad.
 
 
Concrete projecten m.b.t. verkeersveiligheid
 
In de afgelopen jaren zijn er in samenwerking met de gemeente, ouders en de verkeerscommissie enkele concrete projecten gerealiseerd met betrekking tot verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school.