BSO Chapeau Enspijk

 

Chapeau Kinderwerk is een kleinschalige kinderopvang met dagopvang en buitenschoolse opvang in een huiselijke sfeer. Aandacht voor het kind en de ouders staan voorop. Vanuit positieve aandacht benaderen wij kinderen. Onze medewerkers zijn deskundig, creatief en dragen ieder kind een warm hart toe. Kinderen leren door te spelen. Door een zo’n gevarieerd mogelijk aanbod van spelmateriaal, gebruiks-  materiaal, materiaal uit de natuur en activiteiten wordt het kind uitgedaagd en gestimuleerd in het opdoen van nieuwe ervaringen. Onze medewerkers bieden iedere dag een variatie van activiteiten en materialen aan. Wij bieden activiteiten aan op het gebied van o.a. toneel, koken, sport en spel, natuur en techniek.

 

De buitenschoolse opvang in Enspijk heeft een open en ongedwongen sfeer.

Voor kinderen is het belangrijk om zich te kunnen uitleven na een intensieve schooldag. We hebben een moestuin waar we lekker in kunnen werken en een dierenverblijf waar we gezamenlijk de kippen en schapen verzorgen. Binnen hebben we een geweldige leef-keuken die we naast onze gezamenlijke eetmomentjes ook geregeld gebruiken voor een bak-activiteit.

 

Samen met de kinderen bedenken we leuke thema’s. Gedurende dit thema hebben we een breed aanbod aan activiteiten. Kinderen bepalen zelf of ze aan een activiteit mee willen doen. We hebben veel contacten met ondernemers in de buurt, waardoor we onder begeleiding er geregeld op uit gaan. Zo komen we bij corsovereniging, brandweer, manege, speeltuinen en hebben we een Chapeau-2daagse kamp in de zomervakantie.

 

We zijn erg creatief en we houden van feestjes en dat spreekt onze kinderen erg aan. Voor de vakantie maken we altijd een activiteitenprogramma, welke ruim van te voren naar de ouders wordt gezonden. Als het aantal kinderen in de vakantie lager is dan normaal, dan kan het zijn dat de BSO’s worden samengevoegd.  

 

Als begeleiding van BSO Chapeau hebben wij kort contact met ouders via e-mail of WhatsApp. Alle hoogtepunten van onze dag worden zo ook kort gesloten.

 

Heeft u interesse en wilt u eens komen kijken neem dan gerust contact op met BSO Chapeau Enspijk.

Met vriendelijke groet,

Sandra van de Laar

0653566484
https://www.chapeaukinderwerk.nl/onze-opvang/locaties/kdv-enspijk/