Schoolgids


De schoolgids wordt in samenwerking door de directie, het team de en medezeggenschapsraad gemaakt. In deze gids willen we u graag een indruk geven van onze school en de manier waarop wij werken. Het beschrijft de visie op ons onderwijs en hoe de organisatie van ons onderwijs vorm wordt gegeven. Niet alles staat in deze gids.

Mogelijk heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u graag de school bezoeken om persoonlijk kennis met ons te maken. U bent met uw kind van harte wel­kom. Maakt u wel even een afspraak, dan maken we tijd voor u vrij. Daarnaast kunt u veel informatie vinden in het “Schoolplan 2021-2024”. Dit schoolplan kunt u op school inzien.
 
Voor een bezoek kunt u een af­spraak maken met:
Maaike Heevel, directeur, tel. 0345 – 65 14 48
Door middel van de gids hopen wij aan uw behoefte aan informatie over onze scho­len te voldoen. We zijn benieuwd of ons dat is gelukt en horen graag uw mening. Suggesties om de gids qua vorm en inhoud te verbe­te­ren zijn van harte welkom.Klik hier voor een exemplaar van de schoolgids 2022-2024.