Ons team

Groep 1-2-3                           juf Marlie, juf Dorien en juf Tessa
Groep 4                                  juf Yvonne van Zetten en juf Marieke
Groep 5                                  meester Ronny
groep 6-7                               juf Rosemarijn
Groep 8                                  juf Esther
Sherlock Holmesgroepen   juf Annerieke, juf Yvonne van Zetten en juf Maaike

Directeur                                juf Maaike
IB                                             juf Jelske
RT                                            juf Ria en juf Yvonne Dijkslag

Concierge                              meester John