Allereerst wensen wij u een mooi en gezond 2023 toe. We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. Alle kinderen hebben een leuk sinterklaasfeest gevierd, gevolgd door een sfeervol kerstfeest. Er hing een ouderwetse gezellige sfeer in school, dat hebben we toch wel moeten missen de afgelopen jaren. We bedanken iedereen voor alle hulp.

 

Verkeersveiligheid rond de school.

We zien dat het aantal auto’s bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen toenemen.
Graag willen wij u vragen om zo min mogelijk bij de beide hekken van de school te parkeren of kinderen uit de auto te laten stappen. Dit is namelijk gevaarlijk voor de kinderen die lopend of op de fiets komen.
Zou fijn zijn wanneer u uw auto een stukje verder weg van de school parkeert en dan samen met uw kind(eren) de laatste 100 meter naar school loopt. Dit maakt de verkeerssituatie rond de school een stuk veiliger.
Alvast dank voor uw medewerking.

 

Nieuwsbrief in spam

We krijgen  met regelmaat te horen dat de nieuwsbrief niet wordt ontvangen. Deze blijkt meestal in de spam te zitten. Gelukkig kunt  u de nieuwsbrief altijd op de website vinden.

  

Cito

Komende periode nemen we de landelijke citotoetsen af. U kunt uw kind en ons helpen door geen afspraken buiten school te maken de komende weken. 

  

Rapport

Op donderdag 2 februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar mee. De kinderen van groep 1 die minder dan 3 maanden op school zijn krijgen nog geen rapport. Op 7 en 8 februari zijn de rapportgesprekken.  Opgeven is niet verplicht, maar als u de leerkracht wilt spreken kunt u zich opgeven via Parro. Binnenkort ontvangt u hierover een uitnodiging in de App.
We missen nog een aantal rapporten, graag zo snel mogelijk inleveren bij de leerkracht. 

 

Nationale voorleesdagen
Van 25 januari t/m 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Op school zal er in deze periode veel gedaan worden aan voorlezen, boekpromotie en leesplezier. Thuis kunt u hier ook aandacht aan richten. Het boek Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte staat deze periode centraal.

Het belang van voorlezen:

Voorlezen is naast leuk en gezellig ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het heeft effect op de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de effecten zijn. 

 • Voorlezen vergroot de woordenschat;

 • Voorlezen stimuleert de fantasie

 • Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;

 • Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;

 • Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;

 • Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen

 • Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan


  Adviesgesprekken groep 8

  Op woensdag 1 februari zijn de adviesgesprekken voor groep 8. In deze gesprekken geven we het definitief advies voor het voortgezet onderwijs.

  Agenda:

   16 - 24 januari: Cito

  20 januari: groep 1-2 vrij

  25 januari: start Nationale Voorleesdagen

  1 februari: adviesgesprekken groep 8

  2 februari: rapport 

  3 februari:  groep 1-2 vrij

  7-8 februari: rapportgesprekken 

  17 februari: groep 1-2 vrij

  27 februari:  start voorjaarsvakantie 

  6 maart : weer naar school 

  8 maart :  luizencontrole  

  10 maart:  nieuwsbrief